אופציות ומכשירים עתידיים - MBA

ספר זה מקנה לקורא טכניקות וכלים להערכת שווי אופציות (כולל אופציות אקזוטיות), חוזים עתידיים מסוג FORWARD ן-FUTURES וניירות ערך המירים המונפקים על ידי חברות (כתבי אופציה ואגרות חוב להמרה).

כמו-כן מפרט הספר את תקנות המסחר ונוהלי הפקדת  בטחונות בשוק מעו"ף, ומנתח בעיות מעשיות רבות להמחשת השימושים בכלים פיננסיים מתוחכמים אלה.

לחץ כאן לקריאת הספר אונליין>